Thông tin chung Mẫu thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh 6 tầng trên diện tích 49m2:

Chủ đầu tư: Ông Hà Mai Thành
Địa điểm: Thành phố Hải Dương
Diện tích đất: 2,9m x 17m
Diện tích xây dựng: 49m2
Diện tích sàn: 343m2
Chủ trì thiết kế: KTS Cấn Phú Minh
Thiết kế: KTS Nguyễn Viết Sự
Kết cấu: KS Nguyễn Văn Thao
Năm hoàn thành: T7/2019

Giới thiệu Mẫu thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh 6 tầng trên diện tích 49m2: