Thông tin chung Mẫu thiết kế nội thất Khoa sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội:

Chủ đầu tư: Bện viện Phụ sản Hà Nội
Địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 170m2
Phong cách thiết kế: Hiện đại
Chủ trì thiết kế: KTS Cấn Phú Minh
Thiết kế: KTS Nguyễn Viết Sự
Năm hoàn thành: 2019

Giới thiệu Mẫu thiết kế nội thất Khoa sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: