Thông tin chung Mẫu thiết kế nội thất nhà hàng Cháo ngon:

Chủ đầu tư: Bà Hoàng Như Mai
Địa điểm: Thường Tín, Hà Nội
Diện tích: 102m2 
Thiết kế:
KTS Đào Hoàng Long
Năm hoàn thành: 2012

Giới thiệu Mẫu thiết kế nội thất nhà hàng Cháo ngon: