Thông tin chung Mẫu thiết kế nhà vườn trên diện tích 150m2 phong cách hiện đại: 

Chủ đầ tư: Ông Kiều Văn Quân
Địa điểm: Sơn Tây, Hà Nội
Diện tích đất: 232m2
Diện tích xây dựng: 150m2
Tầng cao: 1 tầng
Chủ trì thiết kế: KTS Cấn Phú Minh
Thiết kế: KTS Nguyễn Viết Sự
Năm hoàn thành: T10/2019

Giới thiệu Mẫu thiết kế nhà vườn trên diện tích 150m2 phong cách hiện đại: