Thông tin chung Mẫu thiết kế ngoại thất và cảnh quan sân vườn nhà xưởng Tập đoàn Tonmat:

Chủ đầu tư: Tập đoàn Tonmat
Đại điểm: Tiên Du, Bắc Ninh
Diện tích mặt ngoài: 1109m2
Diện tích sân vườn: 2016m2
Chủ trì thiết kế: KTS Cấn Phú Minh
Thiết kế: KTS Nguyễn Thanh Hải
Năm hoàn thành: 10/2019

Giới thiệu Mẫu thiết kế ngoại thất và cảnh quan sân vườn nhà xưởng Tập đoàn Tonmat: