Thông tin chung Mẫu thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh 6 tầng trên diện tích 261m2: 

Chủ đầu tư: Bà Nguyễn Thị Minh Tâm
Địa điểm xây dựng: Thành phố Bắc Ninh
Diện tích đất: 255 m2
Diện tích XD: 261m2
Tổng diện tích: 1530 m2
Số tầng: 6 tầng
Chủ trì thiết kế: KTS Lê Đức Dũng

Giới thiệu Mẫu thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh 6 tầng trên diện tích 261m2: