Thông tin chung Mẫu thiết kế nhà vườn trên đất 1025m2:

Chủ đầu tư: Bà Hạnh
Địa điểm: Hải An – Hải Phòng
Diện tích đất: 1025m2
Diện tích XD: 320m2
Tầng cao:  1 tầng
Thiết kế: KTS. Nguyễn Việt Anh

Giới thiệu Mẫu thiết kế nhà vườn trên đất 1025m2