Thông tin chung Mẫu thiết kế nhà phố song lập 2 tầng phong cách độc đáo:

Diện tích: 15m x 20m
Diện tích XD: 243m2
Tầng cao: 2 tầng
Năm hoàn thành: 2014

Giới thiệu Mẫu thiết kế nhà phố song lập 2 tầng phong cách độc đáo: