Chủ đầu tư: Bà Hà
Địa điểm: Đội Cấn – Hà Nội
Diện tích đất: 5.5m x 15.4m = 85m2
Diện tích xây dựng: 81m2
Diện tích sàn: 660m2
Tầng cao: 7,5 tầng
Chủ trì thiết kế: KTS Cấn Phú Minh
Thiết kế: KTS Nguyễn Viết Sự
Năm hoàn thành: T8/2019