Thông tin chung Mẫu thiết kế nhà phố 3 tầng ghép đôi trên diện tích 519m2:

Diện tích đất: 797 m2
Diện tích XD: 519m2
Tầng cao: 3 tầng
Năm hoàn thành: 2013

Giới thiệu Mẫu thiết kế nhà phố 3 tầng ghép đôi trên diện tích 519m2: