Thông tin chung Mẫu thiết kế nhà phố 2 tầng trên đất hình ngũ giác: 

Diện tích đất: 450 m2
Diện tích xay dựng: 286m2
Tầng cao: 2 tầng
Năm thực hiện: 2015

Giới thiệu Mẫu thiết kế nhà phố 2 tầng trên đất hình ngũ giác: