Thiết kế: KTS Tom Rebertson
Địa điểm: Úc
Diện tích: 230m2
Tầng cao: 2 tầng
Nhiếp ảnh: Tatjan Plitt
Năm hoàn thành: 2017