Thông tin chung Mẫu thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh 6 tầng:

Chủ đầ tư: Bà Nguyễn Thu Lan
Địa điểm: Hà Đông, Hà Nội
Diện tích đất: 12,5m x 5,5m
Diện tích XD: 12,5m x 5,5m
Tầng cao: 6 tầng
Chủ trì thiết kế: KTS Cấn Phú Minh
Thiết kế: KTS. Vũ Hoàng Hải
Năm hoàn thành: T11/2017
 kế nhà ở kết hợp kinh doanh 6 tầng: