Địa điểm: Jakarta Indonesia
Diện tích: 250.0m2
Tầng cao: 3 tầng
Nhiếp ảnh: William
Năm hoàn thành: 2017